Ako každý rok, aj tento sa pre nás,  detsko-mládežnícky zbor Bambino Luci,  niesol v duchu vianočných piesní. Naše vianočné koncerty predchádzali pravidelné skúšky, naplnené nie len usilovnosťou, ale predovšetkým radosťou.

   Atmosféru očakávania malého Ježiška sme mohli priniesť do mnohých dedín a miest, za čo sme veľmi vďační.  Koncert  tradične nechýbal ani vo farskom kostole Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou. Tento rok sa náš zbor rozrástol o sláčikové kvarteto a spoločne, v krásnom prevedení, sme predstavili mnoho slovenských kolied a taktiež aj zahraničných vianočných piesní. Tieto naše koncerty by neboli možné  bez našich otcov pavlínov a ich podpory. Sme vďační za každé láskyplné privítanie vo farnostiach, kde sme smeli koncertovať. Už teraz sa tešíme na ďalšie vianočné koncerty, ktoré sú  pre nás nezabudnuteľné. Ďakujeme.
                                                                                                                                    Anna G.

Vianočný koncert Vranov

Vianočný koncert Humenné

Vianočný koncert Nižný Hrušov

Vianočný koncert Kvakovce