Zabezpečujeme doprevádzanie pohrebu zborovým spevom a hudbou - živou, alebo pomocou hudobných podkladov.

Taktiež vieme zabezpečiť služby Kantora.

Kontakt