Na oslavu dňa detí sme nezabudli ani my ,Bambiňáci. A  preto sme sa my starší rozhodli pripraviť pre našich mladších speváckych kolegov dobrodružný výlet. Dokonca bol oveľa väčším dobrodružstvom, ako sme sami plánovali.

     Každoročný vianočný koncert zboristov Bambiňákov nesmel chýbať ani minulý rok. Počas týchto Vianoc sme sa rozhodli, že náš talent chceme ukázať aj v iných mestách a farnostiach. Začali sme sa tak usilovne pripravovať a nacvičovať od novembra. Naše nácviky boli pohodové, zábavné, no ku koncu aj napäté kvôli chorobe, ktorá neobišla ani jedného z nás.

     Po celoročnej námahe, či už sa týka rôznych „vybavovačiek“ alebo spevu nielen na svätých omšiach, sobášoch, počas Vianoc, Veľkej noci a mnohých iných akcií, prichádza leto. A vtedy si každý správny Bambiňák zráta dva a tri a uvedomí si, že vytúžená chatovačka je už nablízku.

web_vranov_543x768.png

Mnohí ľudia by si mysleli, že keď je vianočný koncert vo farnosti už po niekoľkýkrát, bude to o tom istom. A my ich každý rok presvedčíme, že sa mýlia. Otvoríme sa novým možnostiam a pripravíme čosi nečakané. Tento rok sme oslovili mladých- spoločenstvo pri Bazilike .