Tak, ako už niekoľko rokov, aj tento sa mladí z našej farnosti rozhodli poňať slávenie svätej omše iným spôsobom. Svätá omša sa neodohrávala vo vnútorných priestoroch, ako zvyčajne, ale v kostolnej záhrade. Ro"c"ková omša sa konala 5.9.2015, deň pred slávením odpustu, o 21. hodine. Avšak prípravy spevákov a kapely sa začali už o dosť skôr. Nacvičovali všade, kde to bolo možné a stále, keď sa dalo.

A tak nastal vytúžený večer. Hudobníci aj speváci boli dokonale pripravení, dúfajúc, že technika nezlyhá. Kostolná záhrada sa plnila ľuďmi všetkých vekových kategórií. Nikoho neodradilo daždivé a sychravé počasie. Piesne boli pripravené v hlučnejšom štýle, ale zdá sa, že mnohí sa v tom našli. Myslím si, že po skončení neboli spokojní len tí, ktorí sa zúčastnili  na príprave, ale všetci, ktorých neodradilo ani nepriaznivé počasie.
Dúfam, že aj o rok v takomto čase budú mať mladí čas a dostatok priestoru, aby opäť vytvorili nezabudnuteľný zážitok.

Erika Kušnírová

Ro(c)ková omša 2015

Ro(c)ková omša 2014

1.ro(c)ková omša